Photo of Anatoli Firsov: Ice hockey player
🇺🇦

Anatoli Firsov, d.59

Hockey ♂️

Ice hockey player

SuperSearch Birthdays