Photo of Elena Donaldson-Akhmilovskaya: Soviet-American chess player
🇷🇺

Elena Donaldson-Akhmilovskaya, d.55

Grandmaster ♀️

Soviet-American chess player

SuperSearch Birthdays