Photo of Franjo Komarica: Catholic bishop
🇧🇦

Franjo Komarica, 76

Prelate ♂️

Catholic bishop

SuperSearch Birthdays