Photo of Franz Lackner: Catholic archbishop
🇦🇹

Franz Lackner, 65

Prelate ♂️

Catholic archbishop

SuperSearch Birthdays