Photo of Leonid Brezhnev: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union
🇺🇿

Leonid Brezhnev, d.75

Secretary ♂️

General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union

SuperSearch Birthdays