Photo of Lydia Litvyak: Soviet flying ace
🇷🇺

Lydia Litvyak, d.21

Pilot ♀️

Soviet flying ace

SuperSearch Birthdays