Photo of Pavel Kutakhov (marshal): Soviet military commander
🏳️

Pavel Kutakhov (marshal), d.70

Chief ♂️

Soviet military commander

SuperSearch Birthdays