Photo of Payne Stewart: Professional golfer
🇺🇸

Payne Stewart, d.42

Golfer ♂️

Professional golfer

SuperSearch Birthdays