Photo of Ruby Payne-Scott: Radio astronomer
🇦🇺

Ruby Payne-Scott, d.68

Pioneer ♀️

Radio astronomer

SuperSearch Birthdays