Photo of Shamim Hashimi: Urdu Poet
🇮🇳

Shamim Hashimi, 74

Urdu ♂️

Urdu Poet

SuperSearch Birthdays