Photo of Viktor Lipsnis: Olympic athlete
🇺🇦

Viktor Lipsnis, d.63

Putter ♂️

Olympic athlete

SuperSearch Birthdays