Photo of Vyacheslav Zudov: Soviet cosmonaut
🇷🇺

Vyacheslav Zudov, 80

Cosmonaut ♂️

Soviet cosmonaut

SuperSearch Birthdays