Photo of Yoshio Itoi: Baseball player
🇯🇵

Yoshio Itoi, 40

Player ♂️

Baseball player

SuperSearch Birthdays