Photo of Yukiko Fujisawa: Figure skater
🇯🇵

Yukiko Fujisawa, 29

Skater ♀️

Figure skater

SuperSearch Birthdays