Photo of Yvonne Godard: French swimmer
🇫🇷

Yvonne Godard, 114

Swimmer ♀️

French swimmer

SuperSearch Birthdays